من رفتم و بدرود

 ترانه: شيرِِين

  خواننده: محسن نامجو ه

سنایی

خواجو

 : شاعران  

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران