زهر حسرت

 ترانه :  دل من  خواننده : داريوش    

 شاعر:  ناشناس

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (32 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران