سعيد

پخش

 نام اثر

لز وقتی که رفتی از پيشم
دفتر خاطرات
شکنجه گر
غریبه آشنا
هنوزم چشمای تو
نام تو
نمیدونم از کجا شروع کنم
زندگی زندون برام
هق هق
شاکی
عشق سوخته
اسکله ناز چشات
خيلی دوست دارم
مجنون
نباشی تو
نميدونم از کجا شروع کنم
پرواز
سنگ صبورر
سر خط
شبی مست
سيب
تنهای تنها