109  با برگ  
108  درد گنگ  
107  صدای قرن ما  
106  در انتظار نم نم باران  
105  نامه  
104  تورا پِدا کنم  
103  ای که نباشدت خبر  
102  برنگشت  
101  تو نيستی که ببينی  
100  بيت اول  
99  دروازه طلايی  
98  طبال  
97  غزل جراحت  
96  درد نهان سوز  
95  زخم  
94  ای خوش به سفر رفته  
93   آبی تر از آنيم  
92   آدمک  
91   با همه بی سرو سامانيم  
90   ای اميد ابری  
89   روی ديوانی که نيست  
88   آخرين دمای عشق  
87   بر سر آتش غم  
86   صد مسافر  
85   روزی اين هنجره آوازی داشت  
84   آمده ام  
83   خداحافظ  
82   زلف بر باد مده  
81   گفتا تو از کجايِ  
80   وصله هاي ناجور  
79   اي دل ساده  
78   مناجات  
77   عشق معتادت مي كند  
76   عود  
75   ني لبك  
74   عشق در حيطه ما نيست  
73   سر و سنگ  
72   بگذار بميرم  
71   اي شب  
70 اگر دل دليل است  
69   بعد از نيما  
68   خواب آيينه  
67   آيينه عيب نما  
66   فصل زرد  

65  من رفتم

 
64 فاجعه زرد  
63 بیا  
62 اراده عشق  
61 قاصدک  
60 پيغام ماهی ها  
59 سفر بخير  
58 ما که رفتیم  
57 باز مهمان لبت در رمضانم  
56 آب را گل نکنيم  
55 اين روزها  
54 بازم همون دوره بی سواتی  
53 بگذر از نی  
52 از دل سلامت می کنم  
51 ديدی ای دل  
50 گريه شبانه  
49 اسير  
48 آيينه شکسته  
47 تو ای دلبر  
46 ناشناس  
45 آدما اين جورن ديگه  
44 غزل گريه  
43 سرو  
42 ديوانه  
41 باران تاريک  
40 وطن  
39 آتش  
38 شمع و سايه  

37 قطره باران دريا

 
36 ديوار به ديوار  
35 کهربا  
34 کليشه  
33 بهانه  
32 خواب و خيال  
31 مثنوی پنجره ها  
30 تو بمان و دگران  

29 بانگ نی

 

28 آدما

 

27 بهار غم انگيز

 

26 هنر گام زمان

 

25 عيد آمد

 

24 کوچه

 

23 در دياری که

 

22 ای گل تازه

 

21 نفرين

 

20 در کوچه سار شب

 

19 اولين غم و آخرين نگاه

 
18 قصه درد  

17 وقت اگر داری

 

16 زنده وار

 

15 جادوی عشق

 

14 مجنون خيابانها

 

13 بغض سرد

 

12 زهر حسرت

 

11  انتظار

 

10  اشک واپسين

 

9   همنشين جان

 

8   معيار عاشقی

 

7  سکوت جاودان

 

6   شعله سرکش

 

5   سفر بخير

 

4   رسم بيداد

 

3   دروغ فاحش

 

2   عشق تلخ

 

 رحيل

 1