آمده ام

 ترانه: حالا چرا

  خواننده: شيدا س

سهيرا

استاد شهريار

 : شاعران  

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران