تو را پيدا کنم

 ترانه :  تقدِر

  خواننده:  شادمهر عقِلی

محمد علی  بهمنی

 : شاعر  

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران